Bie nga x1.682 në x1.338 Shkalla e Përhapjes në Kosovë

Nga Shenoll Muharremi

Përqindja mesatare e shkalla e përhapjes se Covid-19 në Kosovë ka pësuar rrënie gjatë muajit prill duke u bazuar në të dhënat zytare të konfirmuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Gjatë muajit të parë me korona virus në Kosovë, nga data 13 mars deri më 12 prill, shkalla mesatare e përhapjes ka qene x1.682% cdo 4 ditë. Ndërsa gjate muajit prill, nga data 03 prill deri me 27 prill, shkalla e mesatare e përhapjes është regjistruar x1.338% cdo katër ditë, pra nje rënie për 0.344%.

Shkalla Mesatare e Përhapjes së COVID-19 cdo 4 ditë

13 Mars- 12 Prill 03 Prill- 27 Prill 12 Prill – 27 Prill
x1.682% mesatare cdo 4 ditë x1.338%  x1.04%

Mars-Prill Trendi Përhapjes

Përkunder rritjes dramatike të numrit të testeve për ditë peridhën e fundit (nga 42 teste mesatarsht në ditë gjatë muajit mars në 202 teste mesatarisht në ditë gjatë muajit prill) këto trende të paraqitura duhet të lexohen dhe kuptohen me kujdes të shtuar për shkak së numri real i të infektuarve dhe gjendjes faktike mund të jetë subjekt i kapaciteteve testuese dhe metodologjisë së gjurmimint në vend. Megjithatë, mund të konstatohet se masat e ndërmarra kanë japur efekt pozitiv në vend por nuk ka hapsirë për relaksim.

Mesatarja e Përhapjes x1.338% cdo 4 ditë

 

Në vijim është metodologjia e llogaritjes së trendit të paraqitur me lartë dhe numrit real te rasteve në Kosovë gjatë periudhës ne fjalë.

Data Raste të Konfiruara Shkalla sipas x1.338%
03 Prill 76 76
06 Prill 128 102
09 Prill 216 136
12 Prill 362 182
15 Prill 423 244
18 Prill 510 326
21 Prill 604 436
24 Prill 703 538

27 Prill

780

781

 

Botë

Raste
117,720,260
+268,303 (24h)
Vdekje
2,611,038
+5,746 (24h)
Të Shëruar
93,338,189
79.29%
Aktive
21,771,033
18.49%